Meditation

Mitt i bruset av intryck från omvärld och sinnen går det att bevara ”ett centrum av stillhet omgivet av tystnad”.
Medveten närvaro och meditation hjälper oss med detta.
Ordet meditation kommer från latinets meditari, som betyder ”ofta förekommande” och visst är det just detta det handlar om, att påminna oss om att vara närvarande i våra liv så ofta det går, helst i varje ögonblick, i varje nu.
Den meditation jag praktiserar handlar om att få en fördjupad närvaro i kroppen och i livet, hela livet, inte bara de vackra och enkla delarna.

”Att bevara den inre tystnaden – mitt i stojet. Att förbli öppen, stilla, fuktig mylla i det fruktbara mörker där regnat faller och säden gror – hur många som än i det torra dagsljuset trampar fram över markerna i virvlande damm.”

Dag Hammarskjöld

MEDITATIONER I MUNKA LJUNGBY KYRKA

Meditationerna i Munka Ljungby kyrka har paus under hösten 2020.