Medial vägledning

Det finns många föreställningar om vad medial vägledning handlar om.
Är det en själslig quick fix?
Är medialitet något som är få förunnat?
Är det övernaturligt?

Min övertygelse är att alla har en medfödd intuition.
När jag ska beskriva hur jag ser på min medialitet jämför jag det ofta med att spela i en symfoniorkester.
För att fungera i en orkester behöver jag ha övat upp en skicklighet på mitt instrument, jag behöver spela min stämma väl, vara i samklang med mina medmusikanter och samtidigt ha en stor lyhördhet inför helheten jag ingår i – musiken.
Varje människa är en stämma i en stor symfoni. Alla stämmor har olika klang. Vissa är i harmoni med varandra medan andra krockar, vissa stämmor kanske saknas helt.
I ett medialt sammanhang lyssnar jag lyhört efter helheten samtidigt som jag ser hur olika livsmönster bryts mot varandra.
En medial vägledning ger ofta en känsla av bekräftelse av något man redan anat.
Objektiviteten i samtalet hjälper dig att välja vägar och redskap för din vidare utveckling, att ta ansvar, växa och förvalta din egen stämma.

Jag erbjuder medial vägledning vid personligt möte eller via telefon.
Du kan välja mellan 30 eller 45 minuter, den kortare tiden ger mindre tid för dialog och frågor kring det som förmedlas.

Priser:
550 kronor / 30 minuter
800 kronor / 45 minuter

Lediga tider och information om hur du bokar finner du under fliken boka.