Andlig utveckling

Att leva är att lära.
Vi människor fortsätter att utvecklas hela livet. Vi förändras ständigt, växer, erhåller mer kunskap och erfarenhet.
Det vi höll som självklart och sant för 20 år sedan känns inaktuellt idag.

För mig är det viktigt att genom livet behålla min nyfikenhet och att fortsätta söka kunskap och inspiration.
”Sanningen äger vi bara i den mån vi fortsätter att söka den” säger KG Hammar och visst är det så!

Andlig utveckling kan för mig aldrig handla om att att fly det mänskliga livet utan om att föras djupare in i livet, att bli mer människa.
Det vill säga personlig utveckling och andlig utveckling går hand i hand.
Varje kurs eller utbildning innehåller därför redskap som medveten närvaro och meditation.
Kroppen är vårt dyrbara och unika instrument, ständigt närvarande. Frågan är hur ofta vår närvaro är i kroppen?

Andlig- och medial utveckling handlar för mig om detta, att vara närvarande i min kropp och att öva upp lyhördhet inför den kommunikation som är ständigt pågående där.

Information om höstens kurser kommer inom kort.