Kurser

Att leva är att lära.
Vi människor fortsätter att utvecklas hela livet. Vi förändras ständigt, växer, erhåller mer kunskap och erfarenhet.
Det vi höll som självklart och sant för 5-10 år sedan känns inaktuellt idag.

För mig är det viktigt att genom livet behålla min nyfikenhet och att fortsätta söka kunskap och inspiration.
”Sanningen äger vi bara i den mån vi fortsätter att söka den” säger KG Hammar och visst är det så!

Andlig utveckling kan för mig aldrig handla om att att fly det mänskliga livet utan om att föras djupare in i livet, att bli mer människa.
Det vill säga personlig utveckling och andlig utveckling går hand i hand.
Varje kurs eller utbildning innehåller därför redskap som medveten närvaro och meditation.
Kroppen är vårt dyrbara och unika instrument, ständigt närvarande. Frågan är hur ofta vår närvaro är i kroppen?

Andlig- och medial utveckling handlar för mig om detta, att vara närvarande i min kropp och att öva upp lyhördhet inför den kommunikation som är ständigt pågående där.

 

KURSER HÖSTEN 2022:

 

INTUITION OCH MEDIALITET, utbildning med personligt mentorskap

Intuition och medialitet är något vi föds med. Vi lever våra liv mer eller mindre medvetna om dessa nyanser i vår personlighet.

Det är precis som med musikalitet och sång något fullständigt naturligt som funnits med människan i alla tider. Som barn sjunger och dansar vi spontant fram till en viss ålder där jämförelse och värdering får oss att börja tillrättalägga vårt beteende för att passa in i sociala normer. Den yttre världen och hjärnans roll får mer plats på bekostnad av den inre världen och hjärtats intelligens.

Intuition och medialitet fungerar på samma vis. De finns i oss alla, djupt förankrade i vår mänskliga natur. Lika viktiga för vårt välmående och för våra liv som de andra sinnena men i vår tid tyvärr mer och mer förbisedda.

Men vi ser en förändring och jag hoppas att den här utbildningen kan få vara en del i den förändringen. Under 4 månader får du möjlighet att återknyta kontakten med dina naturliga förmågor och verktyg och rutiner för att utveckla dessa.

Utbildningens upplägg:

4 heldagar med eget praktiserande mellan gångerna.

De fyra heldagarna kommer att beröra olika aspekter av områdena intuition och medialitet. Teori kommer att varvas med övningar, enskilda och i grupp. Mellan träffarna kommer du att arbeta med egna övningar och meditationer. För att nå bestående resultat behöver du avsätta tid för att öva och befästa de kunskaper du väcker till liv under träffarna.

Personligt mentorskap

Våra mediala ”röster” är högst individuella och för att du ska få en utbildning som på bästa sätt anpassas till dina behov och önskemål ingår ett personligt mentorskap.

Utöver de 4 heldagarna kommer vi att träffas enskilt för 2 enskilda samtal à 45 minuter. (Ej medial vägledning utan mentorssamtal). Du bestämmer själv när under utbildningen du vill boka dina samtal. Vid dessa samtal får du hjälp att förstå hur din medialitet fungerar och utvecklas. Vi samtalar om din utbildning och utformar personligt anpassade övningar för att ytterligare integrera intuitionen och medialiteten i ditt liv. Utöver samtalen kommer vi att ha mailkontakt vid behov.

 

Datum: 25/9, 9/10, 30/10, 20/11

Tid: 10-16

Pris: 5200 kr, varav 1000 kr är anmälningsavgift som alltså inte betalas tillbaka vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart. Din plats är garanterad först när anmälningsavgiften är betalad.

Anmälningsavgiften betalas via swish 1235279849 eller bankgiro 624-7852.

Resten av kursavgiften faktureras vid kursstart och kan delas upp vid behov.

Adress: Skolgatan 5 i Ängelholm

 

Bokning: via fliken Boka länkas du till bokningssidan.