Hela Livet

Välkommen till Hela Livet!

Andlig vägledning

Vid ett vägledande samtal får du en förståelse för den livssituation du befinner dig i just nu. Du får hjälp att se dina mönster och att hitta ett neutralt, objektivt perspektiv på ditt liv.
Utifrån det kan du sen finna värdefulla redskap för din fortsatta utveckling.

Andlig utveckling

Här läser du mer om de kurser och utbildningar jag erbjuder.

Meditation

”Vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet omgivet av tystnad.” Dag Hammarskjöld
Meditation och medveten närvaro är kraftfulla verktyg som hjälper oss att skapa mer närvaro och lugn i livet.

Tidningsartikel

Artikel om mig i tidningen Nära.