Hela Livet

Välkommen till Hela Livet!

Andlig vägledning

Vid ett vägledande samtal får du en förståelse för den livssituation du befinner dig i just nu. Du får hjälp att se dina mönster och att hitta ett neutralt, objektivt perspektiv på ditt liv.
Utifrån det kan du sen finna värdefulla redskap för din fortsatta utveckling.

Andlig utveckling

Här läser du mer om de kurser och utbildningar jag erbjuder.

Meditation

Nyhet våren 2022:

Gratis meditation via Zoom den sista söndagen i varje månad kl 18.30.

”Vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet omgivet av tystnad.” Dag Hammarskjöld

Tidningsartikel

Artikel om mig i tidningen Nära.